Artykuł sponsorowany

Kiedy ponad dwa lata temu zaczęłam pracować w agencji PR w Monachium, okazało się, że do moich obowiązków ma należeć również zarządzanie danymi osobistymi pracowników, czyli zarówno ich dniami urlopowymi, chorobowymi, jak i innymi informacjami poufnymi. Trochę mnie to przerażało, bo nie chciałam się w tych wszystkich zestawieniach i tabelkach pomylić, a wyjątków od reguły i szczególnych sytuacji było wiele. Mimo, że bardzo wtedy na ten niespodziewanie wciśnięty obowiązek narzekałam, wiele się podczas tej pracy nauczyłam. Zrozumiałam, jakie obowiązki i prawa ma pracownik, gdy np. niespodziewanie zachoruje, jakie zasady obowiązują, gdy choroba pojawi się już w pierwszych dniach rozpoczęcia nowej pracy, a jakie kiedy choroba niespodziewanie przedłuża się o wiele tygodni. I właśnie o tym, kto płaci w przypadku choroby pracownika, będzie dzisiejszy artykuł z serii #uczsiepracujkochaj.

Wynagrodzenie na czas niezdolności do pracy

W klasycznym przypadku choroby, gdy to właśnie nagłe pogorszenie się stanu zdrowia powoduje niezdolność do pracy, wynagrodzenie pokrywane jest przez pracodawcę i wynosi 100% ostatniej pensji. Ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione ważne kryteria:

  • nasz pracodawca musi niezwłocznie zostać poinformowany, że jesteśmy chorzy
  • jeśli choroba złapała nas podczas pobytu za granicą, musimy pracodawcy podać nasz adres pobytu
  • najpóźniej trzeciego (kalendarzowego) dnia choroby jesteśmy zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o naszej chorobie – bardzo ważne jest, aby bezwzględnie przestrzegać tych terminów, ponieważ ich niezachowanie może doprowadzić nawet do wypowiedzenia naszej umowy o pracę

Dobrze wiedzieć, że lekarskie zaświadczenie zagraniczne o niezdolności do pracy ma dokładnie taką samą wartość, jak zaświadczenie od niemieckiego lekarza. Ważne jest, aby posiadało informacje o początku i przewidywanym końcu choroby, datę badania i stwierdzenia choroby, diagnozę oraz podpis i pieczątkę lekarza.

Zasady te mogą obowiązywać w przypadku choroby trwającej w sumie przez okres do 6 tygodni. Spójrzcie na poniższą infografikę i porównajcie sobie wszystkie dane:

Kto-płaci-w-przypadku-choroby

Zasiłek chorobowy

Jeśli zdarzy się Wam zachorować już w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu nowej pracy (w przypadku stosunku pracy krótszego niż 4 tygodnie), pracodawca nie pokryje tych kosztów, ale macie za to prawo do zasiłku chorobowego płaconego przez kasę chorych.

Prawo to przysługuje Wam również, jeśli choroba przedłuża się, a zwolnienie lekarskie obejmuje okres dłuższy niż 6 tygodni z powodu tej samej choroby.

Okres wypłacania zasiłku chorobowego w przedziale 3 lat może wynosić maksymalnie 78 tygodni, a wysokość tego zasiłku to 70% wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 90% wynagrodzenia netto.

Wiem, wiem, lekko to wszystko skomplikowane, ale powyższa infografika na pewno pomoże Wam w ogarnięciu całego tematu. Pod tym linkiem możecie otrzymać więcej informacji nt. świadczeń chorobowych i płatnych urlopów okolicznościowych.

Macie dodatkowo jakieś pytania w tej sprawie? Piszcie śmiało w komentarzach lub na moich mediach społecznościowych.

Kampania informacyjna jest realizowana w ramach projektu „MB 4.0 – Dobra praca w Niemczech” i finansowana przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE oraz Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.