Artykuł sponsorowany

 
W zeszłym roku pisałam szczegółowo w artykule „Bezpłatna polska e-szkoła dla dzieci Polaków przebywających za granicą” o bezpłatnej ofercie Polskich Szkół Internetowych Libratus. Dzięki tej inicjatywnie mnóstwo polskich dzieci rozsianych po świecie (obecnie z systemu tego korzystają uczniowie w ponad 100 krajach na całym świecie) ma możliwość wirtualnego uczestniczenia w polskim systemie edukacji. Również w tym roku chciałabym napisać o szansie uczenia się przez Internet, ponieważ za parę dni kończy się nabór do Szkół. Warto więc zainwestować odrobinę czasu i zapoznać się z ciekawą ofertą Libratusa przeznaczoną dla dzieci od 5 roku życia.
Jak funkcjonuje nauka w Polskich Szkołach Internetowych Libratus? Zobaczcie sami w tym krótkim filmiku, który przedstawia najważniejsze zalety i korzyści korzystania z tej formy edukacji.
 

Pieczę nad całym projektem objęła Fundacja Edukacji Polonijnej, do której głównych celów należy rozpowszechnianie edukacji polskiej za granicą, promowanie dwujęzyczności wśród Polaków przebywających na emigracji oraz realizowanie kampanii społecznych promujących polską edukację oraz aktywne używanie języka przez polską społeczność. Na pewno zetknęliście się już z projektami „Mamo, tato, chcę mówić po polsku!”, czy „Rozwiń skrzydła z językiem polskim”. To właśnie ta Fundacja 🙂

 

Bezplatna-polska-szkola

Źródło: Polskie Szkoły Internetowej Libratus

Osobiste sytuacje polskich lub polsko-wielonarodowych rodzin są bardzo różne – niektórzy wyjeżdżają z kraju tylko na krótki okres, inni mieszkają za granicą na stałe od wielu lat, jeszcze inni co jakiś czas zmieniają miejsca zamieszkania, przenosząc się z kraju do kraju. W każdym z wymienionych tu przypadków Szkoły Internetowe mogą być wielką pomocą – dzieci uczestniczą w cotygodniowych zajęciach, podtrzymują kontakt z językiem polskim oraz krajowym systemem edukacji, dzięki czemu mają ciągłość nauki po polsku i z polskiej perspektywy geograficznej i historycznej. Co mam tu na myśli? Każdy kraj kładzie nacisk na inne rzeczy czy aspekty danego przedmiotu. Również poziom edukacji w różnych miejscach świata może być odmienny. Kontynouwanie nauki w polskim systemie zapewnia dostęp do tych samych wartości i informacji, których uczą się dzieci w Polsce.
Mieszkańcy dużych miast europejskich mogą zapewnić dzieciom edukację w jednej z polskich sobotnich szkół – w aglomeracjach, gdzie skupia się dużo Polaków takich szkół jest nawet kilka. Jednak osoby zamieszkujące mniejsze miejscowości, niekiedy oddalone od dużych miast o kilkadziesiąt kilometrów, już takiej możliwości nie mają. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie system e-edukacji.

Cotygodniowe lekcje uczą dyscypliny i dobrej organizacji czasu – cech niezwykle ważnych w obecnym społeczeństwie. Istotny jest również fakt, że dzieci nie są zostawione same sobie. W systemie edukacji domowej, na jakim Polskie Szkoły Intertetowe się opierają, to rodzic jest towarzyszem i wsparciem dla dziecka, pomaga mu opanować dany temat lekcji i razem z nim rozwiązuje zagadki i polecenia. W ten sposób rodzice są również wsparciem dla wirtualnego nauczyciela, który w regularnych webinariach bezpośrednio komunikuje się dziećmi zalogowanymi w systemie lekcji on-line. Jestem przekonana, że wielu z rodziców mieszkających za granicami kraju myśli o edukacji domowej, większość z nas boi się jednak odpowiedzialności. Obawiamy się również o własny stan wiedzy, w końcu edukację szkolną mamy za sobą kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wstecz.

Źródło: Polskie Szkoły Internetowej Libratus

 

Lekcje w Libratusie są przygotowane tak, aby rodzic miał materiały pomocnicze, dzięki którym będzie na bieżąco z nauką dziecka i będzie mógł współuczestniczyć z kolejnych wyzwaniach. Pozostajemy więc bezpośrednim partnerem dziecka, wiemy, czego się w danym momencie uczy i możemy z nim o tym rozmawiać również w czasie wolnym, stosując system nauki przez zabawę.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że uczniowie otrzymują polską legitymację szkolną, umożliwiającą korzystanie ze zniżek podczas wizyty w Polsce, a po zdanym egaminie kwalifikacyjnym, również państwowe świadectwo szkolne i promocję do następnej klasy. Należy pamiętać jedynie o tym, że większość placówek, w których można zdawać egzamin, znajduje się w Polsce. Placówki te to Szkoły Partnerskie (zarówno podstawówki, jak i gimnazja), które współtworzą cały projekt. Obecnie jest to 106 placówek. Zagranicznych miejsc egzaminacyjnych jest obecnie zaledwie 9, ale ich liczna może stale wzrastać. W Niemczech egzaminy takie odbywają się na razie wyłacznie w Neuzelle, czyli w okolicach Frankfurtu nad Odrą.

Źródło: Polskie Szkoły Internetowej Libratus

 

I jak podoba Wam się taki projekt szkoły online? Czy zapisalibyście swoje dzieci na taką edukację? Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w Polskich Szkołach Internetowych Libratus, pamiętajcie, że zapisy na nowy rok szkolny 2015/2016 kończą się 5 czerwca 2016.
Ja sama planuję zapisać starszego Synka, który już ma pięć lat, do e-zerówki i przez ten rok przetestujemy ten system. Za rok będę Wam mogła więcej napisać o naszych praktycznych doświadczeniach i uwagach.

Libratus

Źródło: Polskie Szkoły Internetowej Libratus

Artykuł powstał we współpracy z Polskimi Szkołami Internetowymi Libratus.